J.Sobhi (@jsobhi5) β€” πŸ–ŠοΈπŸ“»πŸ‘οΈπŸ“·
https://t.co/TtcF5Kqphr
30-01-2023 22:07
Transporter 3️⃣ https://t.co/vzYvME1bk1
30-01-2023 21:57
@DrTkeAnna1 Time matter ⌚😊
30-01-2023 17:18
❣️ https://t.co/XEdxExiaTr
30-01-2023 16:53
https://t.co/OQ7beJb8zr
30-01-2023 16:52
Always ❗ https://t.co/sSYhVEyn7F
30-01-2023 15:28
‼️ https://t.co/JwxyOxJWRu
30-01-2023 15:26
56 11
Inside,, https://t.co/Tb4g30ZbZc
30-01-2023 15:26
@1985shahi 😊🌷
30-01-2023 15:17
@corinne_seba @zakariett 🌹🌹
30-01-2023 15:14
@CCopoieru 🌹
30-01-2023 15:06
@BorroniAnna1 @BlumenDicker Good morning. 🌷🌷
30-01-2023 15:05
@TwflqS https://t.co/5SYFQSgugk
30-01-2023 14:33
@TwflqS So beautiful 🌹
30-01-2023 14:31
Please ❗ https://t.co/nq4rVGKRgm
30-01-2023 14:29
https://t.co/Sg4jX3w1Fe
30-01-2023 14:29
@Cecilia51859954 πŸ§‘πŸ’š https://t.co/2nm7quFAiB
30-01-2023 14:29
@LKOS_Create https://t.co/6lQpmH2G4K
30-01-2023 14:28
@MaryIllinski @Elena27236404 😊
30-01-2023 14:19
YOU 🧑 https://t.co/PYWcsOsPgS
30-01-2023 14:15
She said: I can't live in a virtual world,, I said then let her taste the bitterness of separation and make it rea… https://t.co/38lpcvkJNV
https://t.co/38lpcvkJNV
30-01-2023 14:15
https://t.co/0uzyXwC3tZ
30-01-2023 14:13
@Elena27236404 🌹😊
30-01-2023 14:00
@Cecilia51859954 🌹🌹🌹
30-01-2023 13:56
@Sabina85750074 Thanks dear 🌹
30-01-2023 13:52
@elyasgullit1 πŸ’œ
30-01-2023 13:49
The magic of nature https://t.co/PkGlxyitGN
30-01-2023 13:46
46 12
https://t.co/5OdYeE7mLl
30-01-2023 13:45
https://t.co/X70Q2Jtbqy
30-01-2023 13:45
https://t.co/PSImZTiTl1
30-01-2023 13:44
56 11
https://t.co/wE44fEZRuv
30-01-2023 13:44
53 14
https://t.co/JTEoByjBS8
30-01-2023 13:44
55 10
https://t.co/P8PsryRPbC
30-01-2023 13:44
https://t.co/g5que0KlsA
30-01-2023 13:43
@MaryIllinski 😊
30-01-2023 13:42
@NY114433 Yes, I agree 😊
30-01-2023 13:41
RT @Elena27236404: @jsobhi5 https://t.co/3KLx4rim0C
https://t.co/3KLx4rim0C
30-01-2023 13:39
@Elena27236404 😊
30-01-2023 13:39
@beingcreative70 🌹
30-01-2023 13:38
@EudoraB1 @beingcreative70 🧑
30-01-2023 13:37
@DustinEPlatypus 😊
30-01-2023 13:08
@LKOS_Create 🌹😊
30-01-2023 13:07
RT @Tomasz18317797: @jsobhi5 😊😊😊 https://t.co/wCvCacfW45
30-01-2023 13:04
@Tomasz18317797 Thanks 🌹
30-01-2023 13:04
😊 https://t.co/6GQymVDXhP
30-01-2023 12:38
https://t.co/tWXXqInfRF
30-01-2023 12:35
Dam engineerπŸ’¦πŸ‘Œ https://t.co/VlPGn8g8QU
30-01-2023 12:34
54 13
🧑 https://t.co/lSRnMsIyYz
30-01-2023 12:27
51 13
https://t.co/0baUzRmsWz
30-01-2023 12:26
https://t.co/WM64TKP7qF
30-01-2023 12:26
https://t.co/1GcLRHKIsk
30-01-2023 12:26
43 12
https://t.co/TnCSBBu7dC
30-01-2023 12:26
https://t.co/0TORau4iaQ
30-01-2023 12:26
https://t.co/jvsB3ckSNF
30-01-2023 12:25
https://t.co/9im4kE8zVU
30-01-2023 12:24
https://t.co/wmHrrgUAPD
30-01-2023 12:24
https://t.co/oMrtWUCAQb
30-01-2023 12:23
https://t.co/9RflwOecgf
30-01-2023 12:23
https://t.co/MPuPafrtmL
30-01-2023 12:23
https://t.co/YL8WrPwqyV
30-01-2023 12:23
https://t.co/2IbkBwr0uY
30-01-2023 12:22
https://t.co/f0osUItqP9
30-01-2023 12:22
https://t.co/U3m70sXMST
30-01-2023 12:22
https://t.co/kcjLV9HAJP
30-01-2023 12:22
https://t.co/LGuQjHHla1
30-01-2023 12:22
Amazing πŸ‘ŒπŸŒΉ https://t.co/xnvk2JXfjE
30-01-2023 11:50
@Serrin_skmn Good morning 🌹
30-01-2023 11:37
πŸ“šβ£οΈ https://t.co/UY5o4JutJX
30-01-2023 11:35
https://t.co/GEgGtAQVsK
30-01-2023 11:32
@SeanHardman10 @XO4lyfe__ 😊
30-01-2023 11:05
It's Monday 😊 https://t.co/SQASRzSIfu
30-01-2023 11:04
@LKOS_Create 😊🌹❣️
30-01-2023 05:41
RT @XO4lyfe__: @jsobhi5 https://t.co/fa2H8hJ2ZB
30-01-2023 05:39
@XO4lyfe__ Thanks ❣️🌹
30-01-2023 05:39
https://t.co/SnAbYdKLh4
30-01-2023 05:37
https://t.co/tqWUUpkCuV
30-01-2023 05:37
https://t.co/MyVNf1l24C
30-01-2023 05:36
https://t.co/N6DNYTvY0R
30-01-2023 05:36
https://t.co/XM1s4HR5om
30-01-2023 05:36
@DustinEPlatypus Maybe ‼️
30-01-2023 05:24
NOTHING. https://t.co/H0IJmpWflJ
30-01-2023 04:58
https://t.co/cyIYtI9SVO
30-01-2023 04:57
84 17
https://t.co/BNc3l5nWLH
30-01-2023 04:57
https://t.co/LthbrMFV83
30-01-2023 04:57
https://t.co/XI4rr8sVk6
30-01-2023 04:57
https://t.co/GDXgNRbA8p
30-01-2023 04:56
https://t.co/EW9jtsEWCC
30-01-2023 04:56
@SeanHardman10 🌹
30-01-2023 04:56
81 17
That's all the story ❗ https://t.co/ZY2jlJ6BED
30-01-2023 04:50
71 16
🧑 https://t.co/GGOB7MBp1R
30-01-2023 04:49
73 13
To where? https://t.co/Yu9XpfHH3c
30-01-2023 04:49
https://t.co/cr829VkcK1
30-01-2023 04:48
https://t.co/DpFd1UD0K4
30-01-2023 04:48
@Viviifernande 🌹
30-01-2023 04:15
81 12
🧑 https://t.co/2DZyrWiQ0F
30-01-2023 02:44
https://t.co/OrtIrHv14i
30-01-2023 02:44
48 10
https://t.co/uwuJ7dEkNe
30-01-2023 02:44
@LKOS_Create You are welcome dear friend 🌹
30-01-2023 02:40
@LKOS_Create For you ❣️ https://t.co/dUUqGBZFXW
30-01-2023 02:38
By Saskia. https://t.co/rdrCn6tk4N
30-01-2023 02:24
@SindySirot 🌷😊
30-01-2023 02:15
Little world πŸ‘οΈβ€πŸ—¨οΈ https://t.co/8DFRCILsm6
30-01-2023 02:14
53 14
Copy https://t.co/QRv1vDlZs9
30-01-2023 02:11
ALICE πŸ’œ https://t.co/scCQb2z5Zs
30-01-2023 02:11
@LKOS_Create 😊
30-01-2023 02:06
@Alainfairytale 🌹
30-01-2023 02:02
@MarilynYKing 🌹😊
29-01-2023 23:49
@candan86431841 Fantastic.
29-01-2023 23:33
https://t.co/diCfSujlzc
29-01-2023 23:31
96 12
https://t.co/Irp05TFfFw
29-01-2023 23:31
60 10
https://t.co/kqb7E5vwg4
29-01-2023 23:31
@Sonia_art9 🌹
29-01-2023 23:02
RT @AertgeertsRoger: @jsobhi5 You know when you are getting old? When you walk around a puddle instead of jumping in it!
29-01-2023 22:24
@AertgeertsRoger No sir, not yet 😊
29-01-2023 22:24
@Catherinekat4 @DrTkeAnna1 True 🌹🌹
29-01-2023 21:28
You've been forgotten, like you weren't ‼️ Mahmoud DarwishπŸ–ŠοΈ https://t.co/QDMQtDwC7e
29-01-2023 21:14
Virtual world ‼️ https://t.co/WkUtpJkNEM
29-01-2023 20:43
@ashuzz18 😊
29-01-2023 20:12
@CarrieLou46 Congratulations, a beautiful ring 😊🌹
29-01-2023 20:08
@YOSOY77653637 Thanks dear 🌹😊
29-01-2023 19:46
RT @AlinaPanduru: @jsobhi5 Aww, Thank you, dear Jamal… Thank you so much. ☺️β™₯️πŸ₯° https://t.co/fkCNQ9mr0g
29-01-2023 19:45
@AlinaPanduru So beautiful, thanks 🌹
29-01-2023 19:45
@FincherNickolas ⏳
29-01-2023 19:41
@elena192827 🌹
29-01-2023 19:37
@LievanoKapra Thanks Ma'am ❣️
29-01-2023 19:34
Dreams Catcher 🧑 https://t.co/zh5bS1xBCW
29-01-2023 19:27
@FayeAlsayab You are so beautiful dear, Faye 🌹Thanks. https://t.co/FQUr6Km5x5
29-01-2023 19:04
88 23
You see. https://t.co/YjsHIHbLQc
29-01-2023 18:56
I am so glad to see you again 🌷❣️ https://t.co/cZOuodcmLv
29-01-2023 18:55
https://t.co/eMScL62jaB
29-01-2023 18:53
67 13
https://t.co/fT4P14ox7Z
29-01-2023 18:53
79 21
https://t.co/uDoNz7fssZ
29-01-2023 18:53
@SaintLaurant Thanks Claire, I love it too much too πŸ’œ https://t.co/MRvmeeyRT2
29-01-2023 18:44
@AlinaPanduru You are so beautiful dear Alina ❀️ https://t.co/DCppdEJT9b
29-01-2023 17:34
@DustinEPlatypus 😊
29-01-2023 17:27
@DustinEPlatypus 🌹
29-01-2023 17:26
@FayeAlsayab 😊🌹
29-01-2023 17:20
@LKOS_Create You are amazing, remember that πŸ’œ https://t.co/g2NJD9ZYgx
29-01-2023 17:19
@LKOS_Create 🌹
29-01-2023 17:14
@LKOS_Create That's True 😊
29-01-2023 17:13
@AoIchan_0214 🌹 https://t.co/vNPCUXHTHl
29-01-2023 17:08
😊 https://t.co/cwU38qwRFg
29-01-2023 17:05
71 13
https://t.co/jVG91kG5Ow
29-01-2023 17:05
72 12
https://t.co/2G3s7aQbE7
29-01-2023 17:04
https://t.co/9uUBktbRrE
29-01-2023 17:04
45 12
https://t.co/peNaKZZXFI
29-01-2023 17:04
https://t.co/DlrQsFR6PF
29-01-2023 17:04
@KarenMarieHart 🌹
29-01-2023 16:55
@SunaynaSingh786 Congratulations πŸŽŠπŸ’ https://t.co/kheZz6LorI
29-01-2023 16:53
Think about others ,, https://t.co/8rNnMnJIQf
29-01-2023 16:52
⏲️ https://t.co/3LpANyNtXC
29-01-2023 13:47
@Charlot61728074 🌹
29-01-2023 13:22
@LKOS_Create I hope so, but thanks from my old heart β™₯️😊
29-01-2023 13:19
@LKOS_Create Hey you 🌹❣️😊❀️
29-01-2023 13:18
@LKOS_Create I love the legs too 😍
29-01-2023 13:16
RT @LKOS_Create: @jsobhi5 kinda my Friday... https://t.co/98Ip1g65Iv https://t.co/NOV1V8Gf7c
https://t.co/98Ip1g65Iv
29-01-2023 13:14
@LKOS_Create 😊❣️
29-01-2023 13:14
@LKOS_Create It's called (vacation), and the truth is failed escape attempts.πŸ€—πŸŒΉ
29-01-2023 13:13
RT @LKOS_Create: Some Mindfullness for you today... Forgive yourself for your mistakes❀️ we have all made them, no one is perfect and to be…
29-01-2023 13:08
@LKOS_Create Ohh, how a beautiful words dear friend thank you ❣️🌹
29-01-2023 13:08
@LKOS_Create 😊❣️
29-01-2023 13:05
42 11
I believe! https://t.co/bm6ZBRkoC1
29-01-2023 12:51
58 14
https://t.co/kT3pr0L878
29-01-2023 12:50
Take it. https://t.co/Jem3IKFmql
29-01-2023 12:50
@CarteroColeta Good morning πŸ«β˜•
29-01-2023 12:46
Fleeting words🌹 https://t.co/WnmsgZVeWW
29-01-2023 12:40
My little world /A virtual https://t.co/5NoUzZf28Z
29-01-2023 12:36
‼️ https://t.co/yOw6aHjIjY
29-01-2023 12:32
@AlinaPanduru Good morning dear, happy Sunday Alina 🌹 https://t.co/ACJDsJm83n
29-01-2023 12:25
O living underground, come back.. The people on earth are dead. https://t.co/SqWeougIhQ
29-01-2023 09:23
https://t.co/ENbrhy6Kp1
29-01-2023 09:23
85 15
https://t.co/9btGWMXaHr
29-01-2023 09:22
RT @Patbrdh: Self knowledge will bring you success https://t.co/IjflaEahKk
29-01-2023 08:58
@suyhsbevk3 🌹❣️
29-01-2023 08:32
@SeanHardman10 ❣️
29-01-2023 08:20
@Abstrac46062487 Good morning dear 🌹
29-01-2023 08:20
🧑 https://t.co/P2CakkIFWC
29-01-2023 08:11
Morning πŸ₯› https://t.co/52mDVND7lY
29-01-2023 08:09
https://t.co/c0x5GQ8ITi
29-01-2023 08:07
https://t.co/RKbHSg3hxC
29-01-2023 08:06
https://t.co/UI21vZjHRd
29-01-2023 08:06
https://t.co/ExMHhycyE3
29-01-2023 08:06
Chinese style of bubble milk tea. https://t.co/uZNKWFyels
29-01-2023 08:05
https://t.co/kxe38djTkJ
29-01-2023 07:52
49 10
πŸ‘οΈπŸ’œ https://t.co/rH4v7IZXPL
29-01-2023 07:44
@silviathierry 🌹
29-01-2023 03:02
@DanielV07561215 You are welcome my friend 🌹
29-01-2023 02:46
@DanielV07561215 So beautiful, thanks 🌹
29-01-2023 02:42
‼️ https://t.co/CawXbUFEfr
29-01-2023 02:40
57 15
https://t.co/jIbMe6asQU
29-01-2023 02:40
55 19
https://t.co/abdSdeQyCQ
29-01-2023 02:39
80 14
https://t.co/g3y18yqPil
29-01-2023 02:39
https://t.co/RAVs21yQQo
29-01-2023 02:39
@FayeAlsayab You are welcome 🌹
29-01-2023 02:37
@SoftlyZen Yes, I agree 🌹
29-01-2023 02:29
@SoftlyZen Waiting, I am obsessed with monitoring the many possibilities!
29-01-2023 02:25
@FayeAlsayab Ψ¬Ω…ΩŠΩ„ 🌹
29-01-2023 02:14
RT @Patbrdh: https://t.co/cRJkiO5Yxs
29-01-2023 01:18
RT @Patbrdh: @jsobhi5 https://t.co/KC7PyPYTad
29-01-2023 01:17
@dime_dropa ⁉️
29-01-2023 01:13